K А Љ У Г А : Осим глиба да л живог још иког овде има? / Соња Ковачевић

Место је моје каљуга Згаснуте звезде сенка Душа у сну обамрлих Мрклином љигава пузи река Кроз муљ ни руке замах Обешене не трзну се главе Покаткад само касно Оштар подсети месо заустави изненада Мигољеће Грч опело Ко зев васионе Празнина небеска рака Бездно ко ашов земљу Пре времена напуштено опустело Пробада тело У празно потмуло…